Kerkelijke Contactdienst

Home Activiteiten Kerkelijke Contactdienst

Wijkdames/-heren onderhouden contact met (oudere) leden van de betreffende wijk met een bezoekje of telefoontje. Bij jubilea en geboorte brengen zij een bezoek met een cadeautje namens de gemeente. Zij maken kennis met nieuwe gemeenteleden en proberen te signaleren of er  eventueel hulp nodig is van een ander lid uit het wijkteam. (bijvoorbeeld ouderling, diaken of iemand van het ouderenpastoraat) Ook verzorgen zij de kerstviering voor ouderen. 

Meer informatie bij Trees van Andel of Lettie Boumeester via mailadres: kcd@cgkamersfoort.nl

Tekst van de dag

Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God.